PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Poláková, s.r.o.

Mánesova 646, 500 02 Hradec Králové 1

IČO 28785843, DIČ CZ28785843
Sp. zn.: C 27306 u KS v HK
Datová schránka: cj6jxx8

tel.: 495 521 928

Citikolin 

Citikolin (CDP cholin) je biogenní látka, která pozitivně působí na strukturu a funkci mozkových buněk a tím přispívá ke zlepšení kognitivních funkcí – tj. paměť, myšlení, schopnosti koncentrace a orientace. 

Citicolin je jediné léčivo, které v řadě různých klinických testů  mělo neuroproterapeutický přínos.

 
Citikolin přispívá k tvorbě sfingomyelinu, který je základní složkou myelinových pochev, které obalují výběžky neuronů. Citikolin je prekurzorem fosfatidylcholinu, jenž je základní složkou stěny nervových buněk. Citikolin přispívá k obnově mitochondrií, které jsou zodpovědné za tvorbu buněčné energie; působí proti peroxidaci lipidů, tedy procesu, který poškozuje buněčné membrány neuronů. 
 
Zvýšený příjem citikolinu má svůj význam:
u neurodegenerativních onemocnění
* u Alzheimerově a jiných demencích
* po cévních mozkových příhodách
* při Parkinsonově nemoci
* po úrazech hlavy
* při stresu a zvýšené potřebě soustředění /náročné povolání/
* u poruchy pozornosti
 
Citikolin je důležitý pro funkcí mozku, protože přispívá k adekvátní komunikaci buněk podporou syntézy neurotransmiterů – acetylcholinu, noradrenalinu a dopaminu. Tyto mechanizmy mají význam při ohrožení mozku ischemií cévního původu (cévní mozkové příhody) i při neurodegenerativních nemocech. Citicolin je rovněž užitečný při zvyšování syntézy acetylcholinu v mozku. Tímto způsobem chemikálie opravují a regenerují membrány, které jsou nezbytné k regeneraci pacientů trpících ischemickými mrtvicemi. 

 

 

 

 

CDP CHOLINE DÁVKOVÁNÍ

Doporučená dávka CDP Cholinu se pohybuje od 500 do 2000 mg.