PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Poláková, s.r.o.

Mánesova 646, 500 02 Hradec Králové 1

IČO 28785843, DIČ CZ28785843
Sp. zn.: C 27306 u KS v HK
Datová schránka: cj6jxx8

tel.: 495 521 928

Závodní preventivní péče

Zajišťujeme závodně preventivní péči. Tuto péči je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel dle zákona č.373/2011 Sb. (o péči o zdraví lidu). Jedná se o vstupní, výstupní, periodické prohlídky zaměstnanců, dále je možné očkování na pracovišti, zhodnocení pracovních rizik na pracovišti atd.

Vstupní, periodická a výstupní lékařská prohlídka je prováděna praktickým lékařem v dohodnutém termínu tak, aby došlo k minimalizaci času na tuto prohlídku. Základní rozsah prohlídky představuje fyzikální vyšetření lékařem (kardiopulnonální a cévní systém, smyslové orgány, zažívací trakt a pohybový aparát), měření a interpretace krevního tlaku, kontrola očkování proti tetanu (v případě potřeby přeočkování) a onkologická prevence. Rozšířený rozsah dle charakteru pracoviště představuje laboratorní screening (krevní obraz, glykémii, jaterní testy, sediment moči), rentgenový snímek plic případně audiologické vyšetření sluchu nebo neurologické vyšetření.

 

Dokumenty ke stažení:

Upozornění pro zaměstvatele

Každý, kdo přichází na pracovnělékařskou prohlídku, musí být vybaven:
- žádostí zaměstnavatele včetně kategorizace práce
- výpisem z dokumentace od registrujícího prakt. lékaře  / platí pro neregistrované v naší ordinaci/