PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Poláková, s.r.o.

Mánesova 646, 500 02 Hradec Králové 1

IČO 28785843, DIČ CZ28785843
Sp. zn.: C 27306 u KS v HK
Datová schránka: cj6jxx8

tel.: 495 521 928

Kombinovaná vakcina proti žloutenkám typu A i B

 

Kromě vakcíny proti virové žloutence typu A a vakcíny proti virové žloutence typu B existují i kombinované vakcíny, které chrání proti oběma onemocněním.


Očkuje se 3 dávkami. Jednotlivé dávky se aplikuji ve schématu 0., 1. a 6. měsíc.


Po ukončení základního očkování je člověk chráněn proti hepatitidě typu B na celý život, přeočkování se již neprovádí. U hepatitidy typu A je zatím přeočkování doporučeno po 10 letech, ale i zde se předpokládá delší ochrana - 15 až 20 let.Ve výjimečných případech lze dospělého člověka očkovat podle schématu 0., 7. a 21. den a podat čtvrtou dávku ve dvanáctém měsíci.