PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Poláková, s.r.o.

Mánesova 646, 500 02 Hradec Králové 1

IČO 28785843, DIČ CZ28785843
Sp. zn.: C 27306 u KS v HK
Datová schránka: cj6jxx8

tel.: 495 521 928

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního  pojištění

 

Prohlídka zaměstnance vstupní, výstupní, periodická                     ... 650 Kč

Výpis z dokumentace, přihl. do domova důchodců, rekvalifikace    ..350 Kč

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinné                           ... 260 Kč

Řidičský průkaz, vůdce plavidla                                                                ... 650 Kč

    - vyšetření řidičů nad 65let věku                                                           ... 400 Kč

    - vyšetření pro navrácení průkazu po odebrání                                ... 800 Kč

Zbrojní průkaz                                                                                            ...    650 Kč

Zdravotní, svářečský průkaz                                                                   ...    350 Kč

Potvrzení ke studiu (2 přihlášky, další 50 Kč), dětské tábory          ...   150 Kč

Vyšetření pro pojišťovny (oznámení úrazu, bolestné ...)             ...    500 Kč  

Životní pojistka                                                                                        ...    1.000 Kč

Jednoduchý administrativní úkon                                                         ...    200 Kč

Vyšetření pacienta bez zdravotní pojišťovny (cizinci)                   ...    1.000 Kč

    - kontrolní ošetření                                                                                ...    500 Kč

Sepsání návrhu příspěvkové lázeňské léčby na žádost pacienta    ... 500 Kč

Předoperační vyšetření (vyžádané výkony - např. plastika)           ...    800 Kč

Vyšetření na okultní krvácení (FOB test) na žádost pacienta         ...    400 Kč


 

Aplikace vitaminu C infuzní                                                        ...    1.500 Kč

                      kůra 3x vit. C                                                                 ...     3.600 Kč

Citicolin 1000mg                                                                                      ...    1.200 Kč

Multivitamin infuzní                                                                                    ...    800 Kč

(vit. A, B1, B2, B6, B8, B12, k.listová, nikotinamid, k.panthotenová, C, D, E)

Glutathion                                                                                                    ...    800 Kč

                

Zdravotně preventivní péče - dle smluvní dohody se zaměstnavatelem.

Ceník je platný od 1.4.2022

Zdravotnické zařízení neposkytuje žádnou možnost ekonomicky náročnější varianty (nadstandard v rámci veřejného zdravotního pojištění) poskytování zdravotních služeb, tak, jak je definují právní předpisy platné od 1. 4. 2012