PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Poláková, s.r.o.

Mánesova 646, 500 02 Hradec Králové 1

IČO 28785843, DIČ CZ28785843
Sp. zn.: C 27306 u KS v HK
Datová schránka: cj6jxx8

tel.: 495 521 928

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního  pojištění

 

Prohlídka zaměstnance vstupní, výstupní, periodická                     ... 700 Kč

Výpis z dokumentace, přihl. do domova důchodců, rekvalifikace    ... 400 Kč

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinné                           ... 260 Kč

Řidičský průkaz, vůdce plavidla                                                                ... 800 Kč

    - vyšetření řidičů nad 65let věku                                                           ... 600 Kč

    - vyšetření pro navrácení průkazu po odebrání                                ... 800 Kč

Zbrojní průkaz                                                                                            ...    800 Kč

Zdravotní, svářečský průkaz                                                                   ...    400 Kč

Potvrzení ke studiu (2 přihlášky, další 50 Kč), dětské tábory          ...   200 Kč

Vyšetření pro pojišťovny (oznámení úrazu, bolestné ...)            ...     500 Kč  

Životní pojistka                                                                                        ...    1.000 Kč

Jednoduchý administrativní úkon                                                         ...     200 Kč

Vyšetření pacienta bez zdravotní pojišťovny (cizinci)                   ...    1.000 Kč

    - kontrolní ošetření                                                                                ...    500 Kč

Sepsání návrhu příspěvkové lázeňské léčby na žádost pacienta    ... 800 Kč

Předoperační vyšetření (vyžádané výkony - např. plastika)           ...    800 Kč

Vyšetření na okultní krvácení (FOB test) na žádost pacienta         ...    400 Kč

 

Infuzní terapie - bližší informace v ordinaci                         ...  800 - 1.500 Kč

 

Kopie lékařských nálezů                      (1 strana A4)                      ...       5 Kč

                

Zdravotně preventivní péče - dle smluvní dohody se zaměstnavatelem.

Ceník je platný od 1.11.2022

Zdravotnické zařízení neposkytuje žádnou možnost ekonomicky náročnější varianty (nadstandard v rámci veřejného zdravotního pojištění) poskytování zdravotních služeb, tak, jak je definují právní předpisy platné od 1. 4. 2012