PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Poláková, s.r.o.

Mánesova 646, 500 02 Hradec Králové 1

IČO 28785843, DIČ CZ28785843
Sp. zn.: C 27306 u KS v HK
Datová schránka: cj6jxx8

tel.: 495 521 928

Základní laboratorní vyšetření

 

Laboratorní vyšetření je jednou ze základních diagnostických metod uplatňovaných v medicíně , zejména jako součást preventivní prohlídky.
Praktický lékař provádí buď vyšetření přímo v ordinaci s okamžitým zobrazením výsledku, nebo pro složitější rozbory odesílá vzorek do laboratoře. U nás v ordinaci provedeme na místě vyšetření krevního cukru a krevní srážlivosti - INR (oba přístroje jsou normovány a pravidelně kontrolovány). Dále lze v ordinaci provést orientační chemické vyšetření moče a semikvantitativní vyšetření CRP (viz níže).
Laboratorní rozbor krve a moči umožňuje získat cenné informace o stavu organismu, průběhu onemocnění aj.
 

Odběr krve

 

Pacient se dostaví nalačno, tedy od večera nejí. V případě požití jídla je v nálezu zvýšena hladina glukosy a tuků, mohou být ovlivněny i hodnoty krevního obrazu, jaterních testů a sedimentace.

Příjem tekutin by neměl být omezen, ráno před odběrem se doporučuje vypít šálek neslazeného čaje nebo vody. V případě nedostatečného pitného režimu je menší procento vody a krvi a počet červených krvinek, bílkovin a tuků nebo močoviny se relativně zvyšuje.

Vhodný je také tělesný klid, neboť fyzická aktivita a metabolické produkty vznikající po zátěži ovlivňují řadu laboratorních výsledků.

Stres doprovázející závažnější onemocnění, lékařský zákrok nebo jen obavy z odběru krve může též ovlivnit výsledek vyšetření, zejména vyplavením stresových hormonů a zvýšením hladiny glukosy.

Alkohol by neměl být požitý 24 hodin před vyšetřením, mění koncentraci krevních tuků, snižuje hladinu glukosy a zvyšuje uvolňování jaterních enzymů.

Léky nebo doplňky stravy také ovlivňují výsledek vyšetření.

Je vhodné omezit i kouření a pití kávy.

 

Odběr moči

Vyšetření moči přímo v ordinaci lékaře je možné pomocí diagnostických proužků prokazujících např. glukosu, bílkoviny, ketolátky, bilirubin, bílé krvinky aj.

Ranní moč odebírá sám pacient při plánovaném vyšetření, nebo ve zdravotnickém zařízení na vyžádání lékaře.

Pacient dodržuje běžný pitný režim, příjem velkého množství  tekutin se nedoporučuje kvůli přílišnému zředění moči.

Zásady správného odběru moči:

  1. Umyjeme si ruce mýdlem a připravíme si zkumavku. Nikdy se nedotýkáme jejího vnitřního povrchu.
  2. Omyjeme zevní genitálie vodou.
  3. Vzorek odebíráme z první ranní moče.
  4. Odebíráme střední proud moči, to znamená, že první část moči necháme odtéct, střední část zachytíme do zkumavky a zbytek opět vymočíme.
  5. Zkumavku uzavřeme.


Zkumavku s močí chráníme před extrémními teplotami - v teple se v ní množí bakterie, v chladu vznikají krystaly.

V ambulanci provádíme i diagnostiku na úrovni laboratoře pomocí přístroje:

HandUReader je reflektanční fotometr s CCD senzory určený k semikvantitativnímu vyhodnocení diagnostických proužků.  Tento způsob vyhodnocení zabraňuje vzniku subjektivní chyby, která může vzniknout při vnímání barevných odstínů uživatelem nebo kvůli rozdílným světelným podmínkám. Výsledky jsou bezprostředně po změření proužku vytisknuty interní tiskárnou.

Přístroj vyhodnocuje pomocí močových proužků U 11 Plus tyto parametry:Bilirubin, Urobilinogen, Ketony, Kyselina askorbová, Glukoza, Bílkovina, Krev, Ph, Dusitany, Leukocyty, Specifická hmotnost. Hradí pojišˇovna. 

Vyšetření v ordinaci praktického lékaře

 

Glukosa

 

Je to látka pro lidský organismus nezbytná. Slouží jako zdroj energie pro všechny buňky.
Pro správnou funkci lidského těla je nezbytné udržovat její stálou hladinu. Získáváme ji potravou, štěpením glykogenu - zásobní formy glukosy v těle nebo jejím novotvořením.
Normální hodnota v žilní krvi je 3.3 - 5.6 mmol/l.

V případě její snížené hladiny - hypoglykemie se dostavuje třes, pocení, neklid, slabost, neostré vidění. Při hyperglykemii se vyskytují pocity žízně, časté močení a poruchy vidění.
Tyto stavy se vyskytují nejčastěji u cukrovky.

Při zvýšené hladině se nadbytek glukosy vylučuje močí, proto je možné ji orientačně prokázat v moči diagnostickým proužkem.

Měření glukometrem se používá u diabetiků pro sledování a správné dávkování insulinu, přístroj v několika sekundách vyhodnotí z kapky krve na prstu aktuální hodnotu.

Zjištění její hladiny je také součástí běžných krevních testů.

 

CRP neboli C-reaktivní protein

 

Tato bílkovina je tvořena v játrech a řadí se mezi tzv. proteiny akutní fáze, které začnou být při zánětu způsobeném například bakteriální infekcí ve zvýšené míře produkovány. Odpověď CPR je velmi rychlá, stoupá už po 6 hodinách a maxima dosahuje za 48 hodin.

Velký význam má při rozlišení, zda se jedná o bakteriální nebo virovou infekci. Pokud k lékaři přichází pacient s horečkou, stačí udělat jednoduchý test pomocí přístroje z malého množství pacientovy krve. Po několika minutách je výsledek hotov.
Normální hodnota je do  8 mg/l. Hodnota CRP nad 40 mg/l udává pravděpodobnost bakteriální infekce, na kterou lékař předepíše antibiotika. Při virových infekcích je hodnota v normě nebo jen velmi mírně zvýšená  - cca do 30mg/l (antibiotika v takém případě indikována nejsou).

Tímto jednoduchým testem je usnadněna diagnóza, zvolena odpovídající účinná léčba a zároveň je zabráněno zbytečnému užívání antibiotik.

Hladina CRP je také součástí běžných krevních testů a proto může být varovným příznakem při patologickém procesu v těle, nejen bakteriální infekce, ale také při některých autoimunitních chorobách nebo nádorech.Přístroj qLabs umožňuje testování na stejné vysoce kvalitní úrovni,

INR

 Přístroj qLabs umožňuje testování na stejné vysoce kvalitní úrovni, jako jsou laboratoře ale s vylepšenou rychlostí a pohodlností přímo v ambulanci. Měříme stupeň ředění krve při terapii Warfarinem.

  • výsledek do 2 minut
  • vzorek: kapilární krev
  • spolehlivý výsledek
  • interní kontrola je zabudována v každém testovacím proužku
  • přesné, rychlé a jednoduché vyšetření, hrazeno pojišťovnou